Ağ Sözleşmesi

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

İNTERNET VE MAİL KULLANIM POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

Tanımlamalar ve Genel İlkeler  

1.       Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, tüm "Çankırı Karatekin Üniversitesi" kullanıcıları için uygulanan kuralları tanımlamaktadır.

2.       Kullanıcılar, üniversitemizin öğrenci, akademik ve idari personeli ile  araştırmacı ve diğer çalışanlarıdır.

3.       Üniversitemizde tesis edilen İnternet LAN ve WAN ağı, UlakNet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu`nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilmektedir.

4.       Üniversitemizin mevcut İnternet LAN ve WAN ağı İmzalayan Taraf’ın hakkında bilgilendirileceği ve tümüyle sorumlu olacağı bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülüklere göre  yönetilen bir ağdır.

5.       Bu dokümandaki kurallar öncelikle Üniversitemizin tüm internet kullanıcılarına  uygulanır. Üniversitemize bağlı olan tüm Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ile idari birimlerimize ait kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli tedbirleri alırlar. 

Kullanım Politikası 

6.       Kullanıcılar aşağıda belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder. 

6.1.    İnternet ağı, kesinlikle eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar içindir.

6.2.    Ağ üzerindeki bilgi nakil ve erişimi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanır.

6.3.    İnternet ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz. 

Yasaklanmış Kullanım 

7.       Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Rektörlüğümüz (BİDB) bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler, suç unsuru tespit edilen durumlarda gerekli cezai müeyyide için ilgili birimlere bilgi verir.  

İnternet Ağı aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz: 

7.1.    Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek;

7.2.    Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;

7.3.    Üniversiteimz İnternet ağı üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;

7.4.    Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç);

7.5.    Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, korku yaratacak metaryali üretmek ve dağıtmak;

7.6.    İftira ve karalama mahiyetinde metaryali üretimek ve dağıtmak;

7.7.    Başkalarının fikri haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette  metaryali ( yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtmak;

7.8.    UlakNet üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;

7.9.    Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar:

7.9.1.        Başkalarının verilerinin tahrip edilmesi;

7.9.2.        Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;

7.9.3.        Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;

7.9.4.        İnternet ağı üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;

7.9.5.        İnternet ağının çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için BİDB tarafından kullanımı  yasaklanan yazılımların ısrarla kullanılması; 

Uyma 

8.       Bu Kullanım Politikası’nı İmzalayan taraf, Üniversitemiz İnternet ağının belirlenen kurallara uygun kullanımını kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.

9.       Kullanıcıların başka bir kullanıcının sürekli tekrarlanan düşmanca hareketlerinden zarar görmesi halinde, İmzalayan Taraf’ın veya ilgili herhangi bir kullanıcının isteği üzerine, Rektörlümüz (BİDB) daha önce sözü edilen şartlarla kısıtlayıcı önlemler alabilir.

10.   İmzalayan Taraf,  Rektörlüğümüz (BİDB) meydana gelebilecek yasal gelişmeleri gözönünde tutarak bu Kullanım Politikası’nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; Rektörlüğümüz (BİDB) Kullanım politikasını ve sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen sözleşme, http://bidb.karatekin.edu.tr  web adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer. 

 İmzalayan Taraf, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü İnternet ve Mail Kullanım Politikası’nı tam olarak anladığını, tanıdığını, uyacağını kabul eder.